IR

IR Archive

IR

IR Archive

IR자료실

전체 13
번호 제목 작성일 조회
공지사항
이상네트웍스 회사소개서
esang esang | 2024.05.20 | 추천 0 | 조회 37
2024.05.20 37
12
1Q2024 IR REPORT
esang esang | 2024.05.17 | 추천 0 | 조회 45
2024.05.17 45
11
1Q2023 IR Report
esang esang | 2023.05.17 | 추천 0 | 조회 1209
2023.05.17 1209
10
4Q2022 IR REPORT
esang esang | 2023.04.20 | 추천 0 | 조회 1433
2023.04.20 1433
9
3Q2022 IR REPORT
esang esang | 2023.04.20 | 추천 0 | 조회 1411
2023.04.20 1411
8
2Q2022 IR report
esang esang | 2022.09.28 | 추천 0 | 조회 2251
2022.09.28 2251
7
1Q2022 IR report
esang esang | 2022.05.20 | 추천 0 | 조회 2185
2022.05.20 2185
6
4Q2021 IR report
esang esang | 2022.05.20 | 추천 0 | 조회 2187
2022.05.20 2187
5
3Q2021 IR report
esang esang | 2021.11.22 | 추천 0 | 조회 2016
2021.11.22 2016
4
IR Report 수정사항 고시(2021.11.22)
esang esang | 2021.11.22 | 추천 0 | 조회 2020
2021.11.22 2020
3
[REPORT] 코로나 견디고, 더 강해져서 돌아왔다. by 알음리서치
esang esang | 2021.09.07 | 추천 0 | 조회 2017
2021.09.07 2017
2
2Q2021 IR report
esang esang | 2021.08.25 | 추천 0 | 조회 2008
2021.08.25 2008
1
1Q2021 IR report
esang esang | 2021.06.30 | 추천 0 | 조회 2012
2021.06.30 2012